D.O.Y TYT Biyoloji Soru Bankası

BİLİM VE CANLILIK TEST - 1 Bilimsel Bilginin Doğası[ Sayfa 11 ] Çözümler
BİLİM VE CANLILIK TEST - 2 Canlılık ve Canlıların Ortak Özellikleri[ Sayfa 13 ] Çözümler
BİLİM VE CANLILIK TEST - 3 Bilim ve Canlılık[ Sayfa 15 ] Çözümler
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
CANLILARIN YAPISINDA BULUNAN BİLEŞİKLER TEST - 1 Canlıların Yapısında Bulunan Bileşikler[ Sayfa 21 ] Çözümler
CANLILARIN YAPISINDA BULUNAN BİLEŞİKLER TEST - 2 Canlıların Yapısında Bulunan Bileşikler[ Sayfa 23 ] Çözümler
CANLILARIN YAPISINDA BULUNAN BİLEŞİKLER TEST - 3 Canlıların Yapısında Bulunan Bileşikler[ Sayfa 25 ] Çözümler
CANLILARIN YAPISINDA BULUNAN BİLEŞİKLER TEST - 4 Canlıların Yapısında Bulunan Bileşikler[ Sayfa 27 ] Çözümler
CANLILARIN YAPISINDA BULUNAN BİLEŞİKLER TEST - 5 Canlıların Yapısında Bulunan Bileşikler[ Sayfa 29 ] Çözümler
CANLILARIN YAPISINDA BULUNAN BİLEŞİKLER TEST - 6 Canlıların Yapısında Bulunan Bileşikler[ Sayfa 31 ] Çözümler
CANLILARIN YAPISINDA BULUNAN BİLEŞİKLER TEST - 7 Canlıların Yapısında Bulunan Bileşikler (Enzimler)[ Sayfa 33 ] Çözümler
CANLILARIN YAPISINDA BULUNAN BİLEŞİKLER TEST - 8 Canlıların Yapısında Bulunan Bileşikler (Enzimler)[ Sayfa 35 ] Çözümler
CANLILARIN YAPISINDA BULUNAN BİLEŞİKLER TEST - 9 Canlıların Yapısında Bulunan Bileşikler (Enzimler)[ Sayfa 37 ] Çözümler
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
HÜCRE TEST - 1 Hücre Zarı Ve Madde Geçişleri[ Sayfa 45 ] Çözümler
HÜCRE TEST - 2 Hücre Zarı Ve Madde Geçişleri[ Sayfa 47 ] Çözümler
HÜCRE TEST - 3 Hücre Zarı Ve Madde Geçişleri[ Sayfa 49 ] Çözümler
HÜCRE TEST - 4 Hücrenin Yapısı Ve Özellikleri[ Sayfa 51 ] Çözümler
HÜCRE TEST - 5 Hücrenin Yapısı Ve Özellikleri[ Sayfa 53 ] Çözümler
HÜCRE TEST - 6 Hücrenin Yapısı Ve Özellikleri[ Sayfa 55 ] Çözümler
HÜCRE TEST - 7 Hücrenin Yapısı Ve Özellikleri[ Sayfa 57 ] Çözümler
HÜCRE TEST - 8 Hücre[ Sayfa 59 ] Çözümler
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
SINIFLANDIRMA, VİRÜSLER VE CANLI ALEMLERİ TEST - 1 Canlıların Sınıfl andırılması[ Sayfa 67 ] Çözümler
SINIFLANDIRMA, VİRÜSLER VE CANLI ALEMLERİ TEST - 2 Canlıların Sınıfl andırılması[ Sayfa 69 ] Çözümler
SINIFLANDIRMA, VİRÜSLER VE CANLI ALEMLERİ TEST - 3 Virüsler[ Sayfa 71 ] Çözümler
SINIFLANDIRMA, VİRÜSLER VE CANLI ALEMLERİ TEST - 4 Canlı Alemleri[ Sayfa 73 ] Çözümler
SINIFLANDIRMA, VİRÜSLER VE CANLI ALEMLERİ TEST - 5 Canlı Alemleri[ Sayfa 75 ] Çözümler
SINIFLANDIRMA, VİRÜSLER VE CANLI ALEMLERİ TEST - 6 Canlı Alemleri[ Sayfa 77 ] Çözümler
SINIFLANDIRMA, VİRÜSLER VE CANLI ALEMLERİ TEST - 7 Canlı Alemleri[ Sayfa 79 ] Çözümler
SINIFLANDIRMA, VİRÜSLER VE CANLI ALEMLERİ TEST - 8 Canlı Alemleri[ Sayfa 81 ] Çözümler
SINIFLANDIRMA, VİRÜSLER VE CANLI ALEMLERİ TEST - 9 Canlı Alemleri[ Sayfa 83 ] Çözümler
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
EKOLOJİ TEST - 1 Ekoloji[ Sayfa 91 ] Çözümler
EKOLOJİ TEST - 2 Ekoloji[ Sayfa 93 ] Çözümler
EKOLOJİ TEST - 3 Ekoloji[ Sayfa 95 ] Çözümler
EKOLOJİ TEST - 4 Ekoloji[ Sayfa 97 ] Çözümler
EKOLOJİ TEST - 5 Ekoloji[ Sayfa 99 ] Çözümler
EKOLOJİ TEST - 6 Ekoloji[ Sayfa 101 ] Çözümler
EKOLOJİ TEST - 7 Ekoloji[ Sayfa 103 ] Çözümler
EKOLOJİ TEST - 8 Ekoloji[ Sayfa 105 ] Çözümler
EKOLOJİ TEST - 9 Ekoloji[ Sayfa 107 ] Çözümler
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
NÜKLEİK ASİTLER VE PROTEİN SENTEZİ TEST - 1 Nükleik Asitler Ve Protein Sentezi[ Sayfa 115 ] Çözümler
NÜKLEİK ASİTLER VE PROTEİN SENTEZİ TEST - 2 Nükleik Asitler Ve Protein Sentezi[ Sayfa 117 ] Çözümler
NÜKLEİK ASİTLER VE PROTEİN SENTEZİ TEST - 3 Nükleik Asitler Ve Protein Sentezi[ Sayfa 119 ] Çözümler
NÜKLEİK ASİTLER VE PROTEİN SENTEZİ TEST - 4 Nükleik Asitler Ve Protein Sentezi[ Sayfa 121 ] Çözümler
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
HÜCRE BÖLÜNMELERİ TEST - 1 Hücre Bölünmeleri[ Sayfa 127 ] Çözümler
HÜCRE BÖLÜNMELERİ TEST - 2 Hücre Bölünmeleri[ Sayfa 129 ] Çözümler
HÜCRE BÖLÜNMELERİ TEST - 3 Hücre Bölünmeleri[ Sayfa 131 ] Çözümler
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
ÜREME VE GELİŞME TEST - 1 Üreme Çeşitleri[ Sayfa 137 ] Çözümler
ÜREME VE GELİŞME TEST - 2 Üreme Çeşitleri[ Sayfa 139 ] Çözümler
ÜREME VE GELİŞME TEST - 3 İnsanda Üreme Ve Gelişme[ Sayfa 141 ] Çözümler
ÜREME VE GELİŞME TEST - 4 İnsanda Üreme Ve Gelişme[ Sayfa 143 ] Çözümler
ÜREME VE GELİŞME TEST - 5 Üreme ve Gelişme[ Sayfa 145 ] Çözümler
ÜREME VE GELİŞME TEST - 6 Üreme ve Gelişme[ Sayfa 147 ] Çözümler
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
GENETİK TEST - 1 Kalı m Ve Biyolojik Çeşitlilik[ Sayfa 153 ] Çözümler
GENETİK TEST - 2 Kalı m Ve Biyolojik Çeşitlilik[ Sayfa 155 ] Çözümler
GENETİK TEST - 3 Kalı m Ve Biyolojik Çeşitlilik[ Sayfa 157 ] Çözümler
GENETİK TEST - 4 Kalı m Ve Biyolojik Çeşitlilik[ Sayfa 159 ] Çözümler
GENETİK TEST - 5 Kalı m Ve Biyolojik Çeşitlilik[ Sayfa 161 ] Çözümler
GENETİK TEST - 6 Kalı m Ve Biyolojik Çeşitlilik[ Sayfa 163 ] Çözümler
GENETİK TEST - 7 Kalı m Ve Biyolojik Çeşitlilik[ Sayfa 165 ] Çözümler
GENETİK TEST - 8 Canlılarda Çeşitliliğin Nedenleri ve Biyoteknoloji[ Sayfa 167 ] Çözümler
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
ENERJİ VE HAYAT TEST - 1 Metaboilzma Ve Hücre Solunumu[ Sayfa 173 ] Çözümler
ENERJİ VE HAYAT TEST - 2 Metaboilzma Ve Hücre Solunumu[ Sayfa 175 ] Çözümler
ENERJİ VE HAYAT TEST - 3 Metaboilzma Ve Hücre Solunumu[ Sayfa 177 ] Çözümler
ENERJİ VE HAYAT TEST - 4 Fotosentez Ve Kemosentez[ Sayfa 179 ] Çözümler
ENERJİ VE HAYAT TEST - 5 Fotosentez Ve Kemosentez[ Sayfa 181 ] Çözümler
ENERJİ VE HAYAT TEST - 6 Fotosentez Ve Kemosentez[ Sayfa 183 ] Çözümler
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
BİTKİ BİYOLOJİSİ TEST - 1 Bitki Biyolojisi[ Sayfa 189 ] Çözümler
BİTKİ BİYOLOJİSİ TEST - 2 Bitki Biyolojisi[ Sayfa 191 ] Çözümler
BİTKİ BİYOLOJİSİ TEST - 3 Bitki Biyolojisi[ Sayfa 193 ] Çözümler
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER TEST - 1 Denetleyici Ve Düzenleyici Sistemler (Sinir Sistemi)[ Sayfa 199 ] Çözümler
DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER TEST - 2 Denetleyici Ve Düzenleyici Sistemler (Sinir Sistemi)[ Sayfa 201 ] Çözümler
DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER TEST - 3 Denetleyici Ve Düzenleyici Sistemler (Sinir Sistemi Ve Hormonal Düzenleme)[ Sayfa 203 ] Çözümler
DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER TEST - 4 Denetleyici Ve Düzenleyici Sistemler (Hormonal Düzenleme)[ Sayfa 205 ] Çözümler
DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER TEST - 5 Denetleyici Ve Düzenleyici Sistemler (Hormonal Düzenleme Ve Duyu Organları)[ Sayfa 207 ] Çözümler
DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER TEST - 6 Denetleyici Ve Düzenleyici Sistemler (Duyu Organları)[ Sayfa 209 ] Çözümler
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
DOLAŞIM VE BAĞIŞIKLIK SİSTEMLERİ TEST - 1 Dolaşım Ve Bağışıklık Sistemleri[ Sayfa 215 ] Çözümler
DOLAŞIM VE BAĞIŞIKLIK SİSTEMLERİ TEST - 2 Dolaşım Ve Bağışıklık Sistemleri[ Sayfa 217 ] Çözümler
DOLAŞIM VE BAĞIŞIKLIK SİSTEMLERİ TEST - 3 Dolaşım Ve Bağışıklık Sistemleri[ Sayfa 219 ] Çözümler
DOLAŞIM VE BAĞIŞIKLIK SİSTEMLERİ TEST - 4 Dolaşım Ve Bağışıklık Sistemleri[ Sayfa 221 ] Çözümler
DOLAŞIM VE BAĞIŞIKLIK SİSTEMLERİ TEST - 5 Dolaşım Ve Bağışıklık Sistemleri[ Sayfa 223 ] Çözümler
DOLAŞIM VE BAĞIŞIKLIK SİSTEMLERİ TEST - 6 Dolaşım Ve Bağışıklık Sistemleri[ Sayfa 225 ] Çözümler
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
SİNDİRİM SİSTEMİ TEST - 1 Sindirim Sistemi[ Sayfa 231 ] Çözümler
SİNDİRİM SİSTEMİ TEST - 2 Sindirim Sistemi[ Sayfa 233 ] Çözümler
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
SOLUNUM, BOŞALTIM, DESTEK VE HAREKET SİSTEMLERİ TEST - 1 Solunum, Boşal m, Destek Ve Hareket Sistemleri (Solunum Sistemi)[ Sayfa 239 ] Çözümler
SOLUNUM, BOŞALTIM, DESTEK VE HAREKET SİSTEMLERİ TEST - 2 Solunum, Boşal m, Destek Ve Hareket Sistemleri (Solunum Ve Boşal m Sistemleri)[ Sayfa 241 ] Çözümler
SOLUNUM, BOŞALTIM, DESTEK VE HAREKET SİSTEMLERİ TEST - 3 Solunum, Boşal m, Destek Ve Hareket Sistemleri (Boşal m Sistemi)[ Sayfa 243 ] Çözümler
SOLUNUM, BOŞALTIM, DESTEK VE HAREKET SİSTEMLERİ TEST - 4 Solunum, Boşal m, Destek Ve Hareket Sistemleri (Boşaltım, Destek Ve Hareket Sistemleri)[ Sayfa 245 ] Çözümler
SOLUNUM, BOŞALTIM, DESTEK VE HAREKET SİSTEMLERİ TEST - 5 Solunum, Boşal m, Destek Ve Hareket Sistemleri (Destek Ve Hareket Sistemleri)[ Sayfa 247 ] Çözümler
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
İNSAN FİZYOLOJİSİ TEST - 1 İnsan Fizyolojisi[ Sayfa 253 ] Çözümler
İNSAN FİZYOLOJİSİ TEST - 2 İnsan Fizyolojisi[ Sayfa 255 ] Çözümler
GENEL TEKRAR TEST - 3 Genel Tekrar[ Sayfa 257 ] Çözümler
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
0212 886 53 40 - 41

Sosyal Medya

İletişim Bilgilerimiz

Akçaburgaz Mah. 3114 Sok. No: 2 Esenyurt /İSTANBUL

0212 886 53 40 - 41

[email protected]