D.O.Y TYT Kimya Soru Bankası

KİMYA BİLİMİ TEST - 1 Simyadan Kimyaya[ Sayfa 11 ] Çözümler
KİMYA BİLİMİ TEST - 2 Simyadan Kimyaya[ Sayfa 13 ] Çözümler
KİMYA BİLİMİ TEST - 3 Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları[ Sayfa 15 ] Çözümler
KİMYA BİLİMİ TEST - 4 Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları[ Sayfa 17 ] Çözümler
KİMYA BİLİMİ TEST - 5 Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları[ Sayfa 19 ] Çözümler
KİMYA BİLİMİ TEST - 6 Kimyanın Sembolik Dili[ Sayfa 21 ] Çözümler
KİMYA BİLİMİ TEST - 7 Kimyanın Sembolik Dili[ Sayfa 23 ] Çözümler
KİMYA BİLİMİ TEST - 8 Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği[ Sayfa 25 ] Çözümler
KİMYA BİLİMİ TEST - 9 Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği[ Sayfa 27 ] Çözümler
KİMYA BİLİMİ TEST - 10 Kimyasal Maddelerin Etkileri, Laboratuvar Malzemeleri[ Sayfa 29 ] Çözümler
KİMYA BİLİMİ TEST - 11 Maddenin Ortak ve Ayırt Edici Özellikleri[ Sayfa 31 ] Çözümler
KİMYA BİLİMİ TEST - 12 Maddenin Ortak ve Ayırt Edici Özellikleri[ Sayfa 33 ] Çözümler
KİMYA BİLİMİ TEST - 13 Kimya Bilimi[ Sayfa 35 ] Çözümler
KİMYA BİLİMİ TEST - 14 Kimya Bilimi[ Sayfa 37 ] Çözümler
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
ATOM ve PERİYODİK SİSTEM TEST - 1 Dalton Atom Modeli[ Sayfa 49 ] Çözümler
ATOM ve PERİYODİK SİSTEM TEST - 2 Thomson Atom Modeli[ Sayfa 51 ] Çözümler
ATOM ve PERİYODİK SİSTEM TEST - 3 Rutherford Atom Modeli[ Sayfa 53 ] Çözümler
ATOM ve PERİYODİK SİSTEM TEST - 4 Bohr Atom Modeli[ Sayfa 55 ] Çözümler
ATOM ve PERİYODİK SİSTEM TEST - 5 Bohr Atom Modeli, Modern Atom Modeli[ Sayfa 57 ] Çözümler
ATOM ve PERİYODİK SİSTEM TEST - 6 Atom ve Yapısı[ Sayfa 59 ] Çözümler
ATOM ve PERİYODİK SİSTEM TEST - 7 Atom ve Yapısı[ Sayfa 61 ] Çözümler
ATOM ve PERİYODİK SİSTEM TEST - 8 Periyodik Sistem[ Sayfa 63 ] Çözümler
ATOM ve PERİYODİK SİSTEM TEST - 9 Periyodik Sistem[ Sayfa 65 ] Çözümler
ATOM ve PERİYODİK SİSTEM TEST - 10 Periyodik Özellikler[ Sayfa 67 ] Çözümler
ATOM ve PERİYODİK SİSTEM TEST - 11 Periyodik Özellikler[ Sayfa 69 ] Çözümler
ATOM ve PERİYODİK SİSTEM TEST - 12 Atom ve Periyodik Sistem[ Sayfa 71 ] Çözümler
ATOM ve PERİYODİK SİSTEM TEST - 13 Atom ve Periyodik Sistem[ Sayfa 73 ] Çözümler
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER TEST - 1 Kimyasal Türler[ Sayfa 85 ] Çözümler
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER TEST - 2 Kimyasal Türler Arası Etkileşimler[ Sayfa 87 ] Çözümler
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER TEST - 3 Güçlü Etkileşimler[ Sayfa 89 ] Çözümler
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER TEST - 4 Güçlü Etkileşimler[ Sayfa 91 ] Çözümler
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER TEST - 5 Bileşiklerin Formülleri ve Adlandırılması[ Sayfa 93 ] Çözümler
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER TEST - 6 Bileşiklerin Formülleri ve Adlandırılması[ Sayfa 95 ] Çözümler
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER TEST - 7 Zayıf Etkileşimler[ Sayfa 97 ] Çözümler
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER TEST - 8 Zayıf Etkileşimler[ Sayfa 99 ] Çözümler
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER TEST - 9 Güçlü ve Zayıf Etkileşimler[ Sayfa 101 ] Çözümler
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER TEST - 10 Güçlü ve Zayıf Etkileşimler[ Sayfa 103 ] Çözümler
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER TEST - 11 Fiziksel – Kimyasal Değişimler[ Sayfa 105 ] Çözümler
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER TEST - 12 Kimyasal Türler Arası Etkileşimler[ Sayfa 107 ] Çözümler
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
MADDENİN HALLERİ TEST - 1 Maddenin Fiziksel Halleri[ Sayfa 117 ] Çözümler
MADDENİN HALLERİ TEST - 2 Maddenin Fiziksel Halleri[ Sayfa 119 ] Çözümler
MADDENİN HALLERİ TEST - 3 Ka lar[ Sayfa 121 ] Çözümler
MADDENİN HALLERİ TEST - 4 Ka lar[ Sayfa 123 ] Çözümler
MADDENİN HALLERİ TEST - 5 Sıvılar[ Sayfa 125 ] Çözümler
MADDENİN HALLERİ TEST - 6 Sıvılar[ Sayfa 127 ] Çözümler
MADDENİN HALLERİ TEST - 7 Gazlar[ Sayfa 129 ] Çözümler
MADDENİN HALLERİ TEST - 8 Gazlar[ Sayfa 131 ] Çözümler
MADDENİN HALLERİ TEST - 9 Gazlar, Plazma[ Sayfa 133 ] Çözümler
MADDENİN HALLERİ TEST - 10 Hal Değişimleri[ Sayfa 135 ] Çözümler
MADDENİN HALLERİ TEST - 11 Hal Değişimleri[ Sayfa 137 ] Çözümler
MADDENİN HALLERİ TEST - 12 Maddenin Halleri[ Sayfa 139 ] Çözümler
MADDENİN HALLERİ TEST - 13 Maddenin Halleri[ Sayfa 141 ] Çözümler
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
DOĞA ve KİMYA TEST - 1 Su ve Hayat[ Sayfa 151 ] Çözümler
DOĞA ve KİMYA TEST - 2 Su ve Hayat[ Sayfa 153 ] Çözümler
DOĞA ve KİMYA TEST - 3 Su ve Hayat[ Sayfa 155 ] Çözümler
DOĞA ve KİMYA TEST - 4 Su ve Hayat[ Sayfa 157 ] Çözümler
DOĞA ve KİMYA TEST - 5 Çevre Kimyası[ Sayfa 159 ] Çözümler
DOĞA ve KİMYA TEST - 6 Çevre Kimyası[ Sayfa 161 ] Çözümler
DOĞA ve KİMYA TEST - 7 Çevre Kimyası[ Sayfa 163 ] Çözümler
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
KİMYA KANUNLARI ve KİMYASAL HESAPLAMALAR TEST - 1 Kütlenin Korunumu Kanunu[ Sayfa 171 ] Çözümler
KİMYA KANUNLARI ve KİMYASAL HESAPLAMALAR TEST - 2 Sabit Oranlar Kanunu[ Sayfa 173 ] Çözümler
KİMYA KANUNLARI ve KİMYASAL HESAPLAMALAR TEST - 3 Sabit Oranlar Kanunu, Katlı Oranlar Kanunu[ Sayfa 175 ] Çözümler
KİMYA KANUNLARI ve KİMYASAL HESAPLAMALAR TEST - 4 Mol Kavramı[ Sayfa 177 ] Çözümler
KİMYA KANUNLARI ve KİMYASAL HESAPLAMALAR TEST - 5 Mol Kavramı[ Sayfa 179 ] Çözümler
KİMYA KANUNLARI ve KİMYASAL HESAPLAMALAR TEST - 6 Kimyasal Tepkimeler ve Denklemleri[ Sayfa 181 ] Çözümler
KİMYA KANUNLARI ve KİMYASAL HESAPLAMALAR TEST - 7 Tepkime Türleri (Bozunma (Analiz), Yanma, Asit – Baz)[ Sayfa 183 ] Çözümler
KİMYA KANUNLARI ve KİMYASAL HESAPLAMALAR TEST - 8 Tepkime Türleri (Asit – Baz, Oluşum (Sentez), Çözünme – Çökelme)[ Sayfa 185 ] Çözümler
KİMYA KANUNLARI ve KİMYASAL HESAPLAMALAR TEST - 9 Miktar Geçişleri[ Sayfa 187 ] Çözümler
KİMYA KANUNLARI ve KİMYASAL HESAPLAMALAR TEST - 10 Sınırlayıcı Bileşen Problemleri[ Sayfa 189 ] Çözümler
KİMYA KANUNLARI ve KİMYASAL HESAPLAMALAR TEST - 11 Mol Kütlesi, Formül Bulma Problemleri[ Sayfa 191 ] Çözümler
KİMYA KANUNLARI ve KİMYASAL HESAPLAMALAR TEST - 12 Yüzde Hesaplamaları, Karışım Problemleri[ Sayfa 193 ] Çözümler
KİMYA KANUNLARI ve KİMYASAL HESAPLAMALAR TEST - 13 Kimya Kanunları ve Kimyasal Hesaplamalar[ Sayfa 195 ] Çözümler
KİMYA KANUNLARI ve KİMYASAL HESAPLAMALAR TEST - 14 Kimya Kanunları ve Kimyasal Hesaplamalar[ Sayfa 197 ] Çözümler
KİMYA KANUNLARI ve KİMYASAL HESAPLAMALAR TEST - 15 Kimya Kanunları ve Kimyasal Hesaplamalar[ Sayfa 199 ] Çözümler
KİMYA KANUNLARI ve KİMYASAL HESAPLAMALAR TEST - 16 Kimya Kanunları ve Kimyasal Hesaplamalar[ Sayfa 201 ] Çözümler
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
KARIŞIMLAR TEST - 1 Karışımların Özellikleri ve Sınıfl andırılması[ Sayfa 213 ] Çözümler
KARIŞIMLAR TEST - 2 Karışımların Özellikleri ve Sınıfl andırılması[ Sayfa 215 ] Çözümler
KARIŞIMLAR TEST - 3 Karışımların Özellikleri ve Sınıfl andırılması[ Sayfa 217 ] Çözümler
KARIŞIMLAR TEST - 4 Karışımların Özellikleri ve Sınıfl andırılması[ Sayfa 219 ] Çözümler
KARIŞIMLAR TEST - 5 Derişim Birimleri[ Sayfa 221 ] Çözümler
KARIŞIMLAR TEST - 6 Derişim Birimleri[ Sayfa 223 ] Çözümler
KARIŞIMLAR TEST - 7 Derişim Birimleri[ Sayfa 225 ] Çözümler
KARIŞIMLAR TEST - 8 Derişim Birimleri[ Sayfa 227 ] Çözümler
KARIŞIMLAR TEST - 9 Koliga f Özellikler[ Sayfa 229 ] Çözümler
KARIŞIMLAR TEST - 10 Koliga f Özellikler[ Sayfa 231 ] Çözümler
KARIŞIMLAR TEST - 11 Ayırma ve Safl aş rma Teknikleri[ Sayfa 233 ] Çözümler
KARIŞIMLAR TEST - 12 Ayırma ve Safl aş rma Teknikleri[ Sayfa 235 ] Çözümler
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
ASİTLER, BAZLAR ve TUZLAR TEST - 1 Asitleri ve Bazları Tanıyalım[ Sayfa 247 ] Çözümler
ASİTLER, BAZLAR ve TUZLAR TEST - 2 Asitlerin/Bazların Tepkimeleri[ Sayfa 249 ] Çözümler
ASİTLER, BAZLAR ve TUZLAR TEST - 3 Asitlerin/Bazların Tepkimeleri[ Sayfa 251 ] Çözümler
ASİTLER, BAZLAR ve TUZLAR TEST - 4 Haya mızda Asitler[ Sayfa 253 ] Çözümler
ASİTLER, BAZLAR ve TUZLAR TEST - 5 Haya mızda Bazlar[ Sayfa 255 ] Çözümler
ASİTLER, BAZLAR ve TUZLAR TEST - 6 Haya mızda Tuzlar[ Sayfa 257 ] Çözümler
ASİTLER, BAZLAR ve TUZLAR TEST - 7 Asitler, Bazlar ve Tuzlar[ Sayfa 259 ] Çözümler
ASİTLER, BAZLAR ve TUZLAR TEST - 8 Asitler, Bazlar ve Tuzlar[ Sayfa 261 ] Çözümler
ASİTLER, BAZLAR ve TUZLAR TEST - 9 Asitler, Bazlar ve Tuzlar[ Sayfa 263 ] Çözümler
ASİTLER, BAZLAR ve TUZLAR TEST - 10 Asitler, Bazlar ve Tuzlar[ Sayfa 265 ] Çözümler
ASİTLER, BAZLAR ve TUZLAR TEST - 11 Asitler, Bazlar ve Tuzlar[ Sayfa 267 ] Çözümler
ASİTLER, BAZLAR ve TUZLAR TEST - 12 Asitler, Bazlar ve Tuzlar[ Sayfa 269 ] Çözümler
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
KİMYA HER YERDE TEST - 1 Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları (Temizlik Maddeleri)[ Sayfa 279 ] Çözümler
KİMYA HER YERDE TEST - 2 Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları (Polimerler)[ Sayfa 281 ] Çözümler
KİMYA HER YERDE TEST - 3 Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları (Kozme kler)[ Sayfa 283 ] Çözümler
KİMYA HER YERDE TEST - 4 Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları (İlaçlar)[ Sayfa 285 ] Çözümler
KİMYA HER YERDE TEST - 5 Gıdalar (Hazır Gıdalar)[ Sayfa 287 ] Çözümler
KİMYA HER YERDE TEST - 6 Gıdalar (Hazır Gıdalar)[ Sayfa 289 ] Çözümler
KİMYA HER YERDE TEST - 7 Gıdalar (Yenilebilir Yağlar)[ Sayfa 291 ] Çözümler
KİMYA HER YERDE TEST - 8 Gıdalar (Yenilebilir Yağlar)[ Sayfa 293 ] Çözümler
KİMYA HER YERDE TEST - 9 Kimya Her Yerde[ Sayfa 295 ] Çözümler
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
0212 886 53 40 - 41

Sosyal Medya

İletişim Bilgilerimiz

Akçaburgaz Mah. 3114 Sok. No: 2 Esenyurt /İSTANBUL

0212 886 53 40 - 41

[email protected]