TYT - Matematik SORU BANKASI - DOY

TEMEL KAVRAMLAR - Test 1 - Sayfa 11 Çözümler
TEMEL KAVRAMLAR - Test 2 - Sayfa 13 Çözümler
TEMEL KAVRAMLAR - Test 3 - Sayfa 15 Çözümler
TEMEL KAVRAMLAR - Test 4 - Sayfa 17 Çözümler
TEMEL KAVRAMLAR - Test 5 - Sayfa 19 Çözümler
TEMEL KAVRAMLAR - Test 6 - Sayfa 21 Çözümler
SAYI BASAMAKLARI - Test 1 - Sayfa 27 Çözümler
SAYI BASAMAKLARI - Test 2 - Sayfa 29 Çözümler
SAYI BASAMAKLARI - Test 3 - Sayfa 31 Çözümler
BÖLÜNEBİLME - Test 1 - Sayfa 37 Çözümler
BÖLÜNEBİLME - Test 2 - Sayfa 39 Çözümler
BÖLÜNEBİLME - Test 3 - Sayfa 41 Çözümler
BÖLÜNEBİLME - Test 4 - Sayfa 43 Çözümler
EBOB - EKOK - Test 1 - Sayfa 49 Çözümler
EBOB - EKOK - Test 2 - Sayfa 51 Çözümler
EBOB - EKOK - Test 3 - Sayfa 53 Çözümler
RASYONEL SAYILAR - Test 1 - Sayfa 59 Çözümler
RASYONEL SAYILAR - Test 2 - Sayfa 61 Çözümler
RASYONEL SAYILAR - Test 3 - Sayfa 63 Çözümler
RASYONEL SAYILAR - Test 4 - Sayfa 65 Çözümler
BASİT EŞİTSİZLİKLER - Test 1 - Sayfa 71 Çözümler
BASİT EŞİTSİZLİKLER - Test 2 - Sayfa 73 Çözümler
BASİT EŞİTSİZLİKLER - Test 3 - Sayfa 75 Çözümler
BASİT EŞİTSİZLİKLER - Test 4 - Sayfa 77 Çözümler
MUTLAK DEĞER - Test 1 - Sayfa 83 Çözümler
MUTLAK DEĞER - Test 2 - Sayfa 85 Çözümler
MUTLAK DEĞER - Test 3 - Sayfa 87 Çözümler
MUTLAK DEĞER - Test 4 - Sayfa 89 Çözümler
ÜSLÜ İFADELER - Test 1 - Sayfa 95 Çözümler
ÜSLÜ İFADELER - Test 2 - Sayfa 97 Çözümler
ÜSLÜ İFADELER - Test 3 - Sayfa 99 Çözümler
ÜSLÜ İFADELER - Test 4 - Sayfa 101 Çözümler
ÜSLÜ İFADELER - Test 5 - Sayfa 103 Çözümler
KÖKLÜ İFADELER - Test 1 - Sayfa 109 Çözümler
KÖKLÜ İFADELER - Test 2 - Sayfa 111 Çözümler
KÖKLÜ İFADELER - Test 3 - Sayfa 113 Çözümler
KÖKLÜ İFADELER - Test 4 - Sayfa 115 Çözümler
ÇARPANLARA AYIRMA - Test 1 - Sayfa 121 Çözümler
ÇARPANLARA AYIRMA - Test 2 - Sayfa 123 Çözümler
ÇARPANLARA AYIRMA - Test 3 - Sayfa 125 Çözümler
ÇARPANLARA AYIRMA - Test 4 - Sayfa 127 Çözümler
ORAN - ORANTI - Test 1 - Sayfa 133 Çözümler
ORAN - ORANTI - Test 2 - Sayfa 135 Çözümler
ORAN - ORANTI - Test 3 - Sayfa 137 Çözümler
ORAN - ORANTI - Test 4 - Sayfa 139 Çözümler
DENKLEM ÇÖZME - Test 1 - Sayfa 145 Çözümler
DENKLEM ÇÖZME - Test 2 - Sayfa 147 Çözümler
DENKLEM ÇÖZME - Test 3 - Sayfa 149 Çözümler
SAYI PROBLEMLERİ VE RUTİN OLMAYAN PROBLEMLER - Test 1 - Sayfa 155 Çözümler
SAYI PROBLEMLERİ VE RUTİN OLMAYAN PROBLEMLER - Test 2 - Sayfa 157 Çözümler
SAYI PROBLEMLERİ VE RUTİN OLMAYAN PROBLEMLER - Test 3 - Sayfa 159 Çözümler
SAYI PROBLEMLERİ VE RUTİN OLMAYAN PROBLEMLER - Test 4 - Sayfa 161 Çözümler
SAYI PROBLEMLERİ VE RUTİN OLMAYAN PROBLEMLER - Test 5 - Sayfa 163 Çözümler
SAYI PROBLEMLERİ VE RUTİN OLMAYAN PROBLEMLER - Test 6 - Sayfa 165 Çözümler
SAYI PROBLEMLERİ VE RUTİN OLMAYAN PROBLEMLER - Test 7 - Sayfa 167 Çözümler
SAYI PROBLEMLERİ VE RUTİN OLMAYAN PROBLEMLER - Test 8 - Sayfa 169 Çözümler
KESİR PROBLEMLERİ - Test 1 - Sayfa 175 Çözümler
KESİR PROBLEMLERİ - Test 2 - Sayfa 177 Çözümler
YAŞ PROBLEMLERİ - Test 1 - Sayfa 183 Çözümler
YAŞ PROBLEMLERİ - Test 2 - Sayfa 185 Çözümler
İŞÇİ PROBLEMLERİ - Test 1 - Sayfa 191 Çözümler
İŞÇİ PROBLEMLERİ - Test 2 - Sayfa 193 Çözümler
HIZ PROBLEMLERİ - Test 1 - Sayfa 199 Çözümler
HIZ PROBLEMLERİ - Test 2 - Sayfa 201 Çözümler
HIZ PROBLEMLERİ - Test 3 - Sayfa 203 Çözümler
YÜZDE PROBLEMLERİ - Test 1 - Sayfa 209 Çözümler
YÜZDE PROBLEMLERİ - Test 2 - Sayfa 211 Çözümler
YÜZDE PROBLEMLERİ - Test 3 - Sayfa 213 Çözümler
YÜZDE PROBLEMLERİ - Test 4 - Sayfa 215 Çözümler
KARIŞIM PROBLEMLERİ - Test 1 - Sayfa 221 Çözümler
KARIŞIM PROBLEMLERİ - Test 2 - Sayfa 223 Çözümler
MANTIK - Test 1 - Sayfa 229 Çözümler
MANTIK - Test 2 - Sayfa 231 Çözümler
MANTIK - Test 3 - Sayfa 233 Çözümler
KÜMELER - Test 1 - Sayfa 239 Çözümler
KÜMELER - Test 2 - Sayfa 241 Çözümler
KÜMELER - Test 3 - Sayfa 243 Çözümler
KARTEZYEN ÇARPIM - Test 1 - Sayfa 249 Çözümler
KARTEZYEN ÇARPIM - Test 2 - Sayfa 251 Çözümler
FONKSİYONLAR - Test 1 - Sayfa 257 Çözümler
FONKSİYONLAR - Test 2 - Sayfa 259 Çözümler
FONKSİYONLAR - Test 3 - Sayfa 261 Çözümler
FONKSİYONLAR - Test 4 - Sayfa 263 Çözümler
FONKSİYONLAR - Test 5 - Sayfa 265 Çözümler
FONKSİYONLAR - Test 6 - Sayfa 267 Çözümler
FONKSİYONLAR - Test 7 - Sayfa 269 Çözümler
PERMÜTASYON - Test 1 - Sayfa 277 Çözümler
PERMÜTASYON - Test 2 - Sayfa 279 Çözümler
KOMBİNASYON - Test 1 - Sayfa 285 Çözümler
KOMBİNASYON - Test 2 - Sayfa 287 Çözümler
KOMBİNASYON - Test 3 - Sayfa 289 Çözümler
BİNOM AÇILIMI - Test 1 - Sayfa 295 Çözümler
BİNOM AÇILIMI - Test 2 - Sayfa 297 Çözümler
OLASILIK - Test 1 - Sayfa 303 Çözümler
OLASILIK - Test 2 - Sayfa 305 Çözümler
OLASILIK - Test 3 - Sayfa 307 Çözümler
İSTATİSTİK - Test 1 - Sayfa 313 Çözümler
İSTATİSTİK - Test 2 - Sayfa 315 Çözümler
İSTATİSTİK - Test 3 - Sayfa 317 Çözümler
POLİNOMLAR - Test 1 - Sayfa 323 Çözümler
POLİNOMLAR - Test 2 - Sayfa 325 Çözümler
POLİNOMLAR - Test 3 - Sayfa 327 Çözümler
II. DERECEDEN DENKLEMLER - Test 1 - Sayfa 333 Çözümler
II. DERECEDEN DENKLEMLER - Test 2 - Sayfa 335 Çözümler
II. DERECEDEN DENKLEMLER - Test 3 - Sayfa 337 Çözümler
0212 886 53 40 - 41

Sosyal Medya

İletişim Bilgilerimiz

Akçaburgaz Mah. 3114 Sok. No: 2 Esenyurt /İSTANBUL

0212 886 53 40 - 41

[email protected]