5. Sınıf Türkçe TÜMDERSLER

Anahtar Kelimeler / Yabancı Sözcüklerin Türkçe Karşılıkları - Test 1 - Sayfa 11 Çözümler
Gerçek, Mecaz ve Terim Anlamlı Sözcükler - Test 2 - Sayfa 13 Çözümler
Eş ve Zıt Anlamlı Sözcükler - 1 - Test 3 - Sayfa 15 Çözümler
Eş ve Zıt Anlamlı Sözcükler - 2 - Test 4 - Sayfa 17 Çözümler
Eş Sesli Sözcükler - Test 5 - Sayfa 19 Çözümler
Sözcüğün Cümlede Kazandığı Anlamlar - 1 - Test 6 - Sayfa 21 Çözümler
Sözcüğün Cümlede Kazandığı Anlamlar - 2 - Test 7 - Sayfa 23 Çözümler
Deyimler, Atasözleri ve Özdeyişler - Test 8 - Sayfa 25 Çözümler
Öznel ve Nesnel Çıkarımlar - Test 9 - Sayfa 27 Çözümler
Duygu Belirten İfadeler - Test 10 - Sayfa 29 Çözümler
Benzetme / Abartma - Test 11 - Sayfa 31 Çözümler
Gerçek ve Kurgu - Test 12 - Sayfa 33 Çözümler
Kişileştirme - Test 13 - Sayfa 35 Çözümler
Sebep (Neden) - Sonuç Cümleleri - Test 14 - Sayfa 37 Çözümler
Amaç - Sonuç / Koşul - Sonuç Cümleleri - Test 15 - Sayfa 39 Çözümler
Karşılaştırmalar - Test 16 - Sayfa 41 Çözümler
Ana Duygu (Tema) - 1 - Test 17 - Sayfa 43 Çözümler
Ana Duygu (Tema) - 2 - Test 18 - Sayfa 45 Çözümler
Metnin Konusu - Test 19 - Sayfa 47 Çözümler
Ana Fikir - Test 20 - Sayfa 49 Çözümler
Başlık / Yardımcı Fikirler - Test 21 - Sayfa 51 Çözümler
Yardımcı Fikirler - Test 22 - Sayfa 53 Çözümler
Bilgilendirici ve Hikâye Edici Metinler - 1 - Test 23 - Sayfa 55 Çözümler
Bilgilendirici ve Hikâye Edici Metinler - 2 - Test 24 - Sayfa 57 Çözümler
Olayların Oluş Sırası / Mantık Akışı - Test 25 - Sayfa 59 Çözümler
Geçiş ve Bağlantı İfadeleri - Test 26 - Sayfa 61 Çözümler
Hikâye ve Hikâyenin Bölümleri - Test 27 - Sayfa 63 Çözümler
Sözcüğün Kök Özellikleri - Test 28 - Sayfa 65 Çözümler
Kök - Ek / Yapım Ekleri - Test 29 - Sayfa 67 Çözümler
Ekler - Test 30 - Sayfa 69 Çözümler
Hâl Ekleri / İyelik Ekleri - Test 31 - Sayfa 71 Çözümler
Yazım Kuralları - 1 - Test 32 - Sayfa 73 Çözümler
Yazım Kuralları - 2 - Test 33 - Sayfa 75 Çözümler
Yazım Kuralları - 3 - Test 34 - Sayfa 77 Çözümler
Noktalama İşaretleri - 1 - Test 35 - Sayfa 79 Çözümler
Noktalama İşaretleri - 2 - Test 36 - Sayfa 81 Çözümler
Noktalama İşaretleri - 3 - Test 37 - Sayfa 83 Çözümler
Ses Bilgisi - 1 - Test 38 - Sayfa 85 Çözümler
Ses Bilgisi - 2 - Test 39 - Sayfa 87 Çözümler
Ses Bilgisi - 3 - Test 40 - Sayfa 89 Çözümler
Ses Bilgisi - 4 - Test 41 - Sayfa 91 Çözümler
Metin Türleri - Test 42 - Sayfa 93 Çözümler
Görsel Yorumlama - 1 - Test 43 - Sayfa 95 Çözümler
Görsel Yorumlama - 2 - Test 44 - Sayfa 97 Çözümler
Grafik / Tablo / Çizelge - 1 - Test 45 - Sayfa 99 Çözümler
Grafik / Tablo / Çizelge - 2 - Test 46 - Sayfa 101 Çözümler
0212 886 53 40 - 41

Sosyal Medya

İletişim Bilgilerimiz

Akçaburgaz Mah. 3114 Sok. No: 2 Esenyurt /İSTANBUL

0212 886 53 40 - 41

[email protected]